Polska wersjaEnglish version

Regulamin serwisu

 • This website Mojastrona.com.pl is run and administered by eCOM, NIP: 7712255384.
 • Rejestrując konto w serwisie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu i akceptuje wszystkie punkty.
 • Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu - Polityka Prywatności - opublikowana na stronie www.mojastrona.com.pl/polityka_prywatnosci.html oraz Polityka Cookies - opublikowana na stronie www.mojastrona.com.pl/polityka_cookies.html.
 • Due to the large number of abuses, SPAM and violations of the law by users we have been forced to charge a one time activation fee in the amount 10 PLN. This fee is fully transferred to your account on our website so it can be used to pay for additional premium services - here you will find a detailed price list. This fee is not mandatory and in case of non payment within next 20 days your website will be automatically deleted. You can also remove your website itself, click here to do it.
 • Opłaty za strony, które zostały usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za strony użytkowników.
 • Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia.
 • Każdy Klient odwiedzający stronę http://www.mojastrona.com.pl lub wysyłający e-mail komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Komunikacja od nas odbywa się tą samą drogą. Klient zgadza się, że wszystkie ustalenia, informacje, zasady, warunki itp. będą przesyłane elektronicznie.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania lub do całkowitego zaprzestania funkcjonowania bez wcześniejszego powiadomienia i bez podawania przyczyn takiego działania.
 • Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby naszej firmy.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podania oraz aktualizacji aktualnie używanego adresu e-mail, który jest w stanie akceptować wiadomości email wysyłane przez Serwisu. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych w udostępnionym mu panelu administracyjnym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez użytkownika nieaktualnym adresem email. Wszystkie powiadomienia wysłane przez Serwis na nieaktualny adres email uznaje się za doręczone.
 • REMEMBER, that violation of our terms and conditions will result in the termination of your account. Furthermore will be immediately deleted the website like: make money on the Internet, page under construction, we go soon, the test website, sense strings of characters such as "aaaa----....".
 • REMEMBER, that you have 60 days (from the date of activation account) to place text on a page or add pictures to the gallery, after this period your account will be automatically removed.
 • Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 • Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z dnia 18.07.2002 r.) od właściciela Serwisu, oraz innych firm związanych z nim ważną umową, niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji handlowych wysłanych przez Serwis w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu. Zgoda, o której mowa może być w każdej chwili odwołana.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.
Utworzona strona NIE MOŻE zawierać
 • Treści związanych z przemocą, nietolerancją rasową lub nawoływaniem przeciw jakimkolwiek osobom, grupom albo organizacjom.
 • Pornografii oraz treści przeznaczonych dla osób dorosłych lub pełnoletnich.
 • Treści związanych z hackingiem/crackingiem (łamaniem zabezpieczeń/usuwaniem blokad oprogramowania).
 • Niedozwolonych narkotyków i akcesoriów związanych z narkotykami.
 • Treści obraźliwych.
 • Treści związanych z hazardem lub kasynami.
 • Treści związanych z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie wiadomości poczty elektronicznej.
 • Nadmierne, powtarzające się lub nieistotne reklamy w zawartość lub kodzie strony.
 • Zwodnicza lub zmanipulowana zawartość lub konstrukcja strony, aby poprawić ranking PageRank dla danej strony.
 • Treści związanych z promocją broni lub amunicji (np. broni palnej, noży bojowych, paralizatorów).
 • Treści związanych ze sprzedażą lub promocją piwa, lub skoncentrowanego alkoholu.
 • Treści związanych ze sprzedażą lub promocją tytoniu, lub produktów związanych z tytoniem.
 • Treści związanych ze sprzedażą lub promocją leków na receptę.
 • Treści związanych ze sprzedażą lub promocją produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów.
 • Treści związanych ze sprzedażą lub dystrybucją wypracowań lub prac studenckich.
 • Żadnych innych treści, które są nielegalne, promują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób.
Prawa autorskie
Jeżeli nie określono inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w witrynie internetowej, a także wygląd i struktura witryny podlegają prawom autorskim "Mojastrona.com.pl" lub jej dostawców. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy, oraz pod warunkiem, że jej treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona, a wszystkie prawa autorskie i informacje dotyczące własności zostaną zachowane.
Payments
Online transaction are completely secure and served by Dotpay.pl. Dotpay is the safest on-line payment system in Poland. The appliance of strict procedures and the latest technologies, supported by the professionalism and experience of our staff, has led to the recognition of Dotpay as the best payment transactions service for Internet stores, companies, and between individuals.
Issue of VAT invoices
Service issues a VAT invoice for the services paid for, if their total value exceeds 10 PLN. In order to obtain a VAT invoice in the form on the Payments page, select "Please issue a VAT invoice" and enter the data necessary to issue an invoice. Within 7 working days from the invoice will be sent via e-mail address of the user. Invoices are issued without the signature of the issuer and the recipient; legal basis par.12 section 1 of the Minister of Finance of 27.04.2004r. Recipient of the invoice states that for VAT is entitled to receive VAT invoices.
Complaints
To file a complaint, please complete the contact form. We will respond to your request within 48 hours.
Videomix.ecom.net.plKlasatps.ecom.com.plFinto-gonczypolski.witryna.infoAlastor.ecom.net.plEmma.freewebweb.comSnopek.ecom.net.pl
Do you want your website or gallery promoted on main page? Write to us!